Категорія: Нормативно-правова база

Постанова про затвердження Порядку забезпечення допоміжними засобами для навчання осіб з особливими потребами у закладах освіти

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-zabezpechennya-dopomizhnimi-zasobami-dlya-navchannya-osib-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-u-zakladah-osviti-i091220-1289

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІД 02 ЛИСТОПАДА 2020 Р. ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-distancijnogo-navchannya

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585 і від 12 липня 2017 р. № 545

Кабінет Міністрів України постановляє: Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585 “Про встановлення тривалості здобуття освіти у закладах загальної середньої

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

(ЗАРЕЄСТРОВАНО В МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ №941/35224 ВІД 28 ВЕРЕСНЯ 2020 РОКУ) https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-organizaciyi-distancijnogo-navchannya-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-94735224-vid-28-veresnya-2020-roku

ПРОЄКТ НАКАЗУ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ НАДАННЯ ЛОГОПЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В СИСТЕМІ ОСВІТИ»

За посиланням https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-nakazu-pro-zatverdzhennya-poryadku-nadannya-logopedichnih-poslug-v-sistemi-osviti?fbclid=IwAR3yrJR_QJR9oUEiR9PKJZAgSiyzEsC7UyutRV2pmwUxLtMjbHQ78PNXgI8

Лист Міністерства освіти і науки України від 31.08.2020 № 1/9-495 «Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році»

За посиланням : https://drive.google.com/file/d/1Hd7W8Y3dw7pAamQ2lHNWjtV208mH_XbR/view

Наказ МОН Про затвердження типової освітньої спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами

Лист МОН від 07.07.2020р. №1/9-363

Методичні рекомендації щодо застосування Порядку організації інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти file:///C:/Users/LogocPower/Downloads/1_9-363.pdf

Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2025.pdf