⭕️Що таке МКХ-11?

🔔 МКХ-11 про розлади аутистичного спектру

З 1 січня 2022 року набуває чинності нова Міжнародна класифікація хвороб 11 видання.

Тому представляю на огляд питання щодо опису Розладів аутистичного спектру в даній редакції.

🔴 1. Що таке МКХ-11?МКХ 11 – це одинадцятий перегляд Міжнародної статистичної класифікації хвороб і проблем, пов’язаних зі здоров’ям, розробленої Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ).До цього часу в Україні діє редакція МКХ-10, яка була прийнята ще з 1992 року (з деякими змінами та уточненнями).

ВООЗ рекомендує розпочати перехід на новий класифікатор із 1 січня 2022 року‼️, а перехідний період буде тривати до 2027 року.

🔴 2. Як по новій класифікації кодуються розлади аутистичного спектру?Спочатку покажу Вам схему, як аутизм кодується в новій МКХ-11:

⏹ Клас «Психічні, поведінкові та розлади нервово-психічного розвитку» (Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders )⏺ 06 Підклас Розлади нервового розвитку (Neurodevelopmental disorders )

▶️Розділ 6A02 Розлади аутистичного спектру (Autism spectrum disorder)ПІДРОЗДІЛИ РАС:

🔽 6A02.0 РАС БЕЗ порушення інтелектуального розвитку та З легкими порушеннями функціональної мови або без них;

🔽 6A02.1 РАС З порушеннями інтелектуального розвитку та З легкими порушеннями функціональної мови або без них

🔽 6A02.2 РАС БЕЗ порушення інтелектуального розвитку та З порушенням функціональної мови

🔽 6A02.3 РАС З порушенням інтелектуального розвитку та З порушенням функціональної мови;

🔽 6A02.4 – * відсутній код в МКХ -11 (станом на травень 2021 року ❗️).

🔽 6A02.5 РАС З порушеннями інтелектуального розвитку та З повною відсутністю функціональної мови

🔽 6A02.Y Інші специфічні розлади аутистичного спектра

🔽 6A02.Z Розлад аутистичного спектру, неуточнений

🔹 Клас «Психічні розлади та розлади поведінки» (куди саме відносився аутизм) з МКХ-10 зазнав суттєвих змін. Перш за все змінилася назва й тепер в МКХ-11 він називається «Психічні, поведінкові та розлади нервово-психічного розвитку» (КОД 06 Mental, behavioural or neurodevelopmental disorders).До них відносяться синдроми, які характеризуються клінічно значущими порушеннями пізнання, емоційної регуляції або поведінки людини, яке відображає дисфункцію психологічних, біологічних або пов’язаних з розвитком процесів, які знаходяться в основі психічного і поведінкового функціонування.

🔹 В наступному підрозділі 06 «Порушення нервового розвитку» (Neurodevelopmental disorders) дається характеристика

♦️Розладів нервового розвитку – це поведінкові і когнітивні розлади, що виникають в період розвитку, які пов’язані зі значними труднощами в оволодінні та виконанні певних інтелектуальних, моторних, мовних або соціальних функцій.Хоча поведінковий і когнітивний (інтелектуальний) дефіцит присутній в багатьох психічних і поведінкових розладах, які можуть виникнути в період розвитку (наприклад, шизофренія, біполярні розлади), в цю групу включені тільки розлади, основні риси яких пов’язані з розвитком нервової системи. Передбачувана етіологія (причини) порушень розвитку нервової системи складна і в багатьох окремих випадках невідома.

🔹 Так ми доходимо поступово до аутизму. Який в новій класифікації МКХ -11 зашифрований в іншому підрозділі ❗️06А02 ❗️– Розлад аутистичного спектру (РАС).«

🔹Розлад аутистичного спектру характеризується стійким дефіцитом здатності ініціювати та підтримувати взаємну соціальну взаємодію та соціальну комунікацію, а також цілим рядом обмежених, повторюваних та негнучких моделей поведінки, інтересів чи діяльності особи, які є явно нетиповими або непоміркованими (надзвичайними) згідно її вікового критерію та не відповідають соціокультурному контексту.Згідно МКХ-11 початок розладу відбувається протягом періоду розвитку людини, як правило, у ранньому дитинстві, але симптоми можуть проявитися повністю навіть пізніше.Дефіцит є достатньо серйозним та впливає на особисту, сімейну, соціальну, освітню, професійну чи інші важливі сфери функціонування людини і, як правило, є загальноприйнятою особливістю функціонування людини, яку можна спостерігати в усіх умовах її життя. Люди в спектрі можуть демонструвати наявність повного діапазону інтелектуального функціонування та мовних здібностей (тобто від глибоких порушень цих здібностей до відсутності будь-яких проблем в даних сферах).

🔹 Для встановлення діагнозу РАС, згідно з МКХ-11, симптоматика пацієнта повинна відповідати цим двом групам симптомів‼️:1) труднощі в ініціації та підтриманні соціальної комунікації та соціальної взаємодії;2) обмежені інтереси та стереотипна поведінка.

🔷Варто зауважити, МКХ-11 надає можливість уточнити діагноз закодувавши наявність порушення розвитку інтелекту та функції мовлення (див.вище коди 06A02.0 – 06А05).

♦️Код 06А02.0- 2 групи основних симптомів РАС, перелічених вище – БЕЗ порушення інтелектуального розвитку (який знаходиться в межах середнього діапазону) – Є легкі (незначні) порушення чи взагалі відсутні порушення здатності людини використовувати мовлення (усне чи письмове) для вираження особистих потреб ЧИ бажань. ♦️ Код 06А02.2 – 2 групи основних симптомів РАС, перелічених вище – БЕЗ порушення інтелектуального розвитку (який знаходиться в межах середнього діапазону) – Є в наявності ПОМІТНЕ порушення функціональної мови (розмовної чи писемної) згідно вікового критерію, людина НЕ може використовувати окремі слова чи фрази для вираження особистих потреб чи бажань.

♦️ Код 06А02.3- 2 групи основних симптомів РАС, перелічених вище – Є в наявності порушення інтелектуального розвитку❗️; – Є в наявності помітне порушення функціональної мови❗️ (розмовної чи писемної) згідно вікового критерію, людина НЕ може використовувати окремі слова чи фрази для вираження особистих потреб чи бажань.

♦️ Код 06А02.4 ❓❓❓❓(в версії 2019 було зазначено – «РАС БЕЗ порушення інтелектуального розвитку та З повною відсутністю функціональної мови» –

♦️ треба буде уточнити чи це виключення не являється технічною помилкою – не знайшла інформації).

♦️ Код 06А02.5- 2 групи основних симптомів РАС, перелічених вище – Є в наявності порушення інтелектуального розвитку❗️; – Є в наявності повна чи майже повна відсутність ❗️здатності функціонально використовувати мовлення (розмовне чи письмове) для вираження особистих потреб чи бажань .

♦️ до Кодів 6A02.Y Інші специфічні розлади аутистичного спектра та 6A02.Z Розлад аутистичного спектру, неуточнений – немає пояснень. Можливо по аналогії з версією МКХ-10 це розлади, які підпадають під діагностичні ознаки аутичних розладів, але відсутня адекватна інформація чи є в наявності суттєві протиріччя, які не дозволяють віднести ці розлади до конкретних кодів РАС.

🔴 Окрім того, до критеріїв діагностики відносять:• типовість виникнення в ранньому віці, хоча симптоми можуть не проявлятися повністю до більш пізнього віку, коли соціальні потреби виявлять лімітовані можливості;• дефіцити викликають порушення в особистому, соціальному житті, порушення взаємодії між членами сім’ї, освіті, професії та інших важливих сферах життя.

🔴 3. Як по новій класифікації кодуються супутні розлади при аутизмі?

🔷 Розділ 06 «Розлади нервово-психічного розвитку» складається з порушень інтелектуального розвитку та інших коморбідних порушень та розладів при РАС. На відміну від МКХ-10, нова версія класифікації дозволяє встановлювати діагноз РАС спільно з іншими станами, такими як

🔻 06А00 Порушення інтелектуального розвитку (середне та нижче середнього інтелектуальне функціонування індивідуума);

🔻 06А01 Порушення мовленнєвого або мовного розвитку (труднощі в розумінні або в відтворенні мови та мовлення, або в використанні мови)

🔻 06А03 Порушення розвитку навичок навчання (труднощі в оволодінні академічними навичками);

🔻 06А04 Порушення моторного координування, пов’язаного з розвитком (значна затримка в оволодінні загальної та дрібної моторики);

🔻 06А05 Розлад дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ);

🔻06А06 Розлад, пов’язаний зі стереотипними рухами (стійка наявність довільних, повторюваних та стереотипних рухів, які перешкоджають нормальній діяльності людини чи завдають собі тілесних уражень).

🔷
🔷
🔷
🔷
🔷
🔷
🔷
🔷

Вказані критерії ще не були перекладені ні російською, ні українською мовою, тому всі переклади я робила самостійно з сайту ВООЗ (в коментарях дам посилання щодо підрозділу про РАС), тому можливі неточності у використанні термінів. Гарного дня) і напишіть чи була цікавою та корисною дана інформація ☘️#мкб11_аутизм#мкх11_РАС#РАС_в_МКХ11

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *