Категорія: Нормативно-правова база

ПОСТАНОВА КМУ від 28 липня 2021 р. № 769 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530

Кабінет Міністрів України постановляє:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/769-2021-%D0%BF#Text

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІД 30 СЕРПНЯ 2021 Р. “ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У 2021/2022 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ”

Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-navchannya-osib-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti-u-20212022-navchalnomu-roci

Лист МОН від 09.08.2021 № 1/9-404 “Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році”

Лист МОН від 09.08.2021 № 1/9-404 “Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів

УДОСКОНАЛЕНО ОРГАНІЗАЦІЮ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Упровадження диференційованого підходу до забезпечення підтримки дітей з особливими освітніми потребами (ООП), затвердження нової форми індивідуальної програми розвитку та визначення рівнів підтримки в освітньому процесі

Рівні підтримки дітей: Кабмін вніс зміни в постанову про інклюзивне навчання в садках

Наказ МОН “Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 4 класу з порушеннями інтелектуального розвитку”

https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/601/a89/63e/601a8963eddd7828169343.pdf?fbclid=IwAR0A3ItZhAlM1oTk3NJQ7jInrkfGrfNLThnwYUGuAGRJ3fS174zL0561Bvg

Постанова про затвердження Порядку забезпечення допоміжними засобами для навчання осіб з особливими потребами у закладах освіти

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-zabezpechennya-dopomizhnimi-zasobami-dlya-navchannya-osib-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-u-zakladah-osviti-i091220-1289

ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІД 02 ЛИСТОПАДА 2020 Р. ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-distancijnogo-navchannya

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585 і від 12 липня 2017 р. № 545

Кабінет Міністрів України постановляє: Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585 “Про встановлення тривалості здобуття освіти у закладах загальної середньої

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

(ЗАРЕЄСТРОВАНО В МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ №941/35224 ВІД 28 ВЕРЕСНЯ 2020 РОКУ) https://mon.gov.ua/ua/npa/deyaki-pitannya-organizaciyi-distancijnogo-navchannya-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-94735224-vid-28-veresnya-2020-roku