Категорія: Нормативно-правова база

Лист Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України № 2.5-281 від 05.02.2018 “Про надання роз’яснення стосовно тривалості уроків в інклюзивних класах, функціональних обов’язків асистента вчителя”

https://base.kristti.com.ua/wp-content/uploads/2018/02/lyst-rozyasnennya-mon-2.5-281.pdfhttps://base.kristti.com.ua/wp-content/uploads/2018/02/lyst-rozyasnennya-mon-2.5-281.pdf

ЛИСТ МОН “ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІНКЛЮЗИВНИХ ГРУП В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ”

https://mon.gov.ua/ua/npa/list-mon-shodo-organizaciyi-diyalnosti-inklyuzivnih-grup-v-zakladah-doshkilnoyi-osvitihttps://mon.gov.ua/ua/npa/list-mon-shodo-organizaciyi-diyalnosti-inklyuzivnih-grup-v-zakladah-doshkilnoyi-osviti

Лист МОН України № 1/9-235 від 10.04.2019 “Щодо порядку зарахування дітей до інклюзивних та спеціальних груп закладів дошкільної освіти”

https://deponms.carpathia.gov.ua/uploads/1_9-235-Sodo-poradku-zarahuvanna-ditej-do-inkluzivnih-ta-specialnih-grup-ZDO.pdfhttps://deponms.carpathia.gov.ua/uploads/1_9-235-Sodo-poradku-zarahuvanna-ditej-do-inkluzivnih-ta-specialnih-grup-ZDO.pdf

НАКАЗ МОН ВІД 23 КВІТНЯ 2018 Р. “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТИПОВОГО ПЕРЕЛІКУ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ КОРЕКЦІЇ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В ІНКЛЮЗИВНИХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ КЛАСАХ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ” (ЗАРЕЄСТРОВАНО В МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 11 ТРАВНЯ 2018 Р. №582/32034)

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovogo-pereliku-specialnih-zasobiv-korekciyi-psihofizichnogo-rozvitku-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-yaki-navchayutsya-v-inklyuzivnih-ta-specialnih-klasah-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osvitihttps://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovogo-pereliku-specialnih-zasobiv-korekciyi-psihofizichnogo-rozvitku-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-yaki-navchayutsya-v-inklyuzivnih-ta-specialnih-klasah-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРИМІРНОГО ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМАНДУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-pro-komandu-psihologo-pedagogichnogo-suprovodu-ditini-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-v-zakladi-zagalnoyi-serednoyi-ta-doshkilnoyi-osvitihttps://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-pro-komandu-psihologo-pedagogichnogo-suprovodu-ditini-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-v-zakladi-zagalnoyi-serednoyi-ta-doshkilnoyi-osviti

ПОСТАНОВА Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-2019-%D0%BFhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-2019-%D0%BF

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2019 році

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/129-2019-%D0%BFhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/129-2019-%D0%BF

Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0224-15https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0224-15

Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BFhttps://zakon.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BF